С Граффити в России

PmWikiCa: PmWikiCa

PmWiki és un sistema WikiWikiWeb desenvolupat per Patrick Michaud en llenguatge PHP. PmWiki ha estat dissenyat principalment com una eina que habilita el fàcil desenvolupament i manteniment de portals web collaboratius.

Aquest portal usa pmwiki-2.2.33. El programa està lliurement disponible sota la Llicència Pública GNU i pot ser descarregat desde http://pmichaud.com/pub/pmwiki. Trobarà més informació sobre PmWiki a http://pmwiki.com.

PmWiki és una marca registrada de Patrick R. Michaud (http://pmichaud.com).

Получено с http://www.graffiti.org.ru/PmWikiCa/PmWikiCa
Редакция от 25.05.2007 05:04