Последние изменения - Поиск:

Разделы

PmWiki

ред.

PmWikiCs

PmWiki je WikiWikiWeb systém, který vyvinul Patrick Michaud v skriptovacím jazyce PHP. Systém PmWiki byl primárnì navr¾en jako nástroj, umo¾òující lehkou, spoleènou tvorbu a údr¾bu webových stránek.

Tyto stránky bì¾í na verzi pmwiki-2.2.33. Software je volnì dostupný pod licencí GNU General Public License (GPL) a je mo¾no ho stáhnout z http://www.pmichaud.com/pub/pmwiki. Dokumentace je dostupná pøes index dokumentace.

PmWiki je registrovanou obchodní znaèkou Patricka R. Michauda (http://www.pmichaud.com).


Stránky v skupinì PmWikiCs:

Править - История - Печать - Последние изменения - Поиск
Редакция от 13.09.2007 18:24