Последние изменения - Поиск:

Разделы

PmWiki

ред.

EditQuickReference

(Puslapio Site.EditQuickReference lietuviškas vertimas, 2007-04-09)

Basic Editing - Text Formatting Rules - Documentation Index

Lentelės: Paprastos - Sudėtingesnės

Paragrafai: naujam paragrafui naudokite tuščią eilutę;

Eilučių pabaigimas: \\ arba [[<<]]

-> teksto pastūmimui, -< kabančiam tekstui

Sujungti į vieną eilutę: \

Sąrašai: * su simboliais, # sunumeruoti, :terminas:paaiškinimas paaiškinimų sąrašams
Pabrėžimas: ''kursyvas'', '''paryškinimas''', '''''Paryškintas kursyvas''''', @@spausdinimo mašinėlė@@ (vienodais tarpais)
Nuorodos: [[kitas puslapis]], [[http://www.example.com]], [[kitas puslapis | nuorodos tekstas]], [[#anchor]]
Grupės: [[Groupę/Puslapis]] parodo Puslapis, [[Grupė.Puslapis]] parodo Grupė.Puslapis, [[Grupė(.Puslapis)]] parodo Grupė
Skyrikliai: !!, !!! antraštėms, ---- horizontaliai linijai

Neformatuoti teksto: [=...=]

Kitos žymės: [+didelis+], [++didesnis++], [-mažas-], [--mažesnis--], '^aukščiau^', '_žemiau_', {+įterptas+}, {-ištrintas-}

iš anksto suformatuotas blokas: [@...@]

Править - История - Печать - Последние изменения - Поиск
Редакция от 09.04.2007 23:01