Последние изменения - Поиск:

PmWiki

pmwiki.org

upraviť bočnú lištu

PmWikiSk

PmWiki je WikiWikiWeb systém, ktorý vyvinul Patrick Michaud v skriptovacom jazyku PHP. Systém PmWiki bol v prvom rade navrhnutý ako nástroj pre podporu ľahkej, spoločnej tvorby a údržby webových stránok.

Tieto stránky bežia pod verziou pmwiki-2.2.33. Softvér je voľne dostupný za podmienok licencie GNU General Public License (GPL) a dá sa stiahnúť z http://pmichaud.com/pub/pmwiki. Dokumentácia je k dispozícii cez index dokumentácie.

PmWiki je registrovanou obchodnou značkou Patricka R. Michauda (http://pmichaud.com).


. - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.PmWikiSk - Ссылаются
Posledné zmeny:
PmWikiSk.PmWikiSk: 14.07.2007 18:54

Править - История - Печать - Последние изменения - Поиск
Редакция от 14.07.2007 18:54