С Граффити в России

PmWikiSk: PmWikiSk

PmWiki je WikiWikiWeb systém, ktorý vyvinul Patrick Michaud v skriptovacom jazyku PHP. Systém PmWiki bol v prvom rade navrhnutý ako nástroj pre podporu ľahkej, spoločnej tvorby a údržby webových stránok.

Tieto stránky bežia pod verziou pmwiki-2.2.33. Softvér je voľne dostupný za podmienok licencie GNU General Public License (GPL) a dá sa stiahnúť z http://pmichaud.com/pub/pmwiki. Dokumentácia je k dispozícii cez index dokumentácie.

PmWiki je registrovanou obchodnou značkou Patricka R. Michauda (http://pmichaud.com).

Получено с http://www.graffiti.org.ru/PmWikiSk/PmWikiSk
Редакция от 14.07.2007 18:54